เมืองที่กำหนดเอง Fallout 4 ขนาดใหญ่เป็นเพลงที่เหลือเชื่อโดยไม่มี Mods

โดยไม่ต้องใช้ม็อด ผู้รอดชีวิตจาก Fallout 4 สามารถสร้างเมืองที่มีเนื้อหนังออกมาทั้งหมด รวมถึงบ้านสำหรับ NPC ธนาคาร ร้านค้า และอีกมากมาย Fallout 4 มิสเตอร์แฮนดี้แฟนเกม Fallout 4 ได้สร้างเมืองใหญ่โดยใช้โหมดบิลด์ของเกมโดยไม่ต้องใช้ม็อด การประชุมเชิงปฏิบัติการอนุญาตให้ผู้รอดชีวิตใช้เศษวัสดุที่พบทั่วพื้นที่รกร้างเพื่อสร้างการตั้งถิ่นฐาน ผู้รอดชีวิตบางคนนำช่างก่อสร้างไปสู่อีกระดับในการสร้างสิ่งปลูกสร้างที่น่าทึ่ง เช่น ตึกระฟ้าหลังวันสิ้นโลกที่สร้างโดยแฟน...